Startpagina

Algemeen:

Doelstellingen
Lidmaatschap
Contact
Weblinks


Activiteiten:
Sauna
Sensuele massage
 


 


 

 

 


Doelstellingen

De LVSH staat voor Leidse Vereniging voor Seksuele Hervorming en is een volledig zelfstandige vereniging met rechtspersoonlijkheid. De LVSH is op 1 september 1996 opgericht door een groep ex-medewerkers van de N(ederlandse)VSH, nadat zij jaren actief waren geweest bij de NVSH afdeling Leiden. Het verschil met de NVSH en de reden voor de afscheiding ligt besloten in het feit dat de LVSH, anders dan de NVSH, pedofilie niet erkent als een seksuele voorkeur.
De LVSH heeft eigen statuten en voert een onafhankelijk beleid. De belangrijkste doelstellingen zijn tolerantie en respect voor seksuele vrijheden t.a.v. geestelijk gelijkwaardige personen.

Het belangrijkste artikel uit onze statuten is:

Artikel 2
1. 
    De vereniging heeft ten doel bij te dragen tot de emancipatie van mens en 
         gemeenschap, vooral op het gebied van de seksualiteit.
2.
      De vereniging gaat daarbij uit van de volgende beginselen:
         a.
      alle mensen zijn gelijk in waarde;
         b.
      ieder mens heeft, met inachtneming van zijn verantwoordelijkheid tegenover
                  medemens, samenleving en milieu, het recht in vrijheid een keuze te kunnen doen
                  uit zijn mogelijkheden van geestelijk gelijkwaardige partners, dit zonder deze
                  partner(s), dan wel derden, opzettelijk ongewenste geestelijke en/of lichamelijke
                  schade toe te brengen;
       c.
        de samenleving dient te bevorderen dat ieder mens deze keuze kan
                  verwezenlijken.

Al onze activiteiten worden getoetst aan dit artikel.