Startpagina

Algemeen:
Doelstellingen
Lidmaatschap
Contact

Weblinks

Activiteiten:
Sauna
Sensuele massage
 


 


 

 

 


Lidmaatschap

Het lidmaatschap is bestemt voor mensen, die regelmatig van de sauna-avonden gebruik maken en zich in onze doelstellingen kunnen vinden.

De contributie van de LVSH is vastgesteld op 20,- per jaar per persoon of paar. Bij het aangaan van het lidmaatschap is men verplicht een 12 badenkaart aan te schaffen.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar. Bij aanmelding in het vierde kwartaal geldt het lidmaatschap tevens voor het volgende jaar.

Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. De ledenkaart geeft wel recht op kortingen, maar niet automatisch het recht op toegang tot activiteiten. Er zijn namelijk bij enkele activiteiten beperkingen i.v.m. het  maximaal aantal deelnemers, de m/v verhoudingen of de geaardheid.

Jaarlijks in april houden wij een ledenvergadering, waarop elk lid zijn/haar stem kan uitbrengen.

Alle activiteiten staan ook open voor niet-leden. Om te voorkomen dat er niet-leden zijn die langdurig gebruik maken van de faciliteiten, waar de leden voor betalen, zijn de prijzen voor leden en niet-leden verschillend.

Aanmelden kan tijdens de sauna-avonden. 

Het lidmaatschap kan elk moment worden opgezegd, dit kan per mail of persoonlijk tijdens de sauna-avonden. Er vindt geen restitutie plaats van de contributie.